Lezingenprogramma 2014-2015

Ook dit seizoen organiseert de Werkgroep Activiteiten van de Vereniging Vrienden Museum Hindeloopen weer een interessante reeks lezingen. Het schema hieronder geeft de onderwerpen en de data aan.
 
 

zondag 16 november - 15.00 uur 

Hylpers boven water

De tolregisters van de Sont gaan open.
 
Vaak wordt de nieuwsgierigheid naar achtergrond en identiteit ingezet met de vraag: 'Waar kom je vandaan en van wie ben je er één?' Als het echter om het verre verleden gaat is zwaarder geschut noodzakelijk. Dit zware geschut is ook de start van het lezingenprogramma 2014-2015, georganiseerd door Museum Hindeloopen.
In 2009 begonnen Tresoar en de Universiteit van Groningen aan een uitdagend project, waarin een start werd gemaakt met de digitale invoer van doorvaarten uit de zogenaamde Sonttolregisters. In deze registers zijn de gegevens opgenomen van alle schepen, die in de periode 1497 tot 1857 de Sont passeerden.
 
 
Vorig jaar is de eerste fase, de periode 1634-1857, van het project afgerond en zijn er 1,5 miljoen gegevens beschikbaar gekomen voor onderzoek. Tresoar zal in de lezing de resultaten van dit project presenteren. Een unieke gelegenheid voor de Friese plaatsen met een maritiem verleden om ‘fantasie’ en ‘eigen invullingen’ één ware werkelijkheid te laten worden. 
Over dit maritieme verleden wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de Sonttolregisters en de rol van de Republiek in de Oostzeehandel. Nu het onderzoek zo ver gevorderd is kan op basis van de gevonden resultaten ook dieper worden ingegaan op de ‘aanwezigheid’ van Hindeloopen in de Sontpassages. 

 
zondag 18 januari 2015 - 15.00 uur
Krullen en slingers, Interieurkunst in de Friese Zuidwesthoek door Sytse ten Hoeve, oud-directeur Fries Scheepvaartmuseum
 
zondag 15 februari 2015 - 15.00 uur
Friese Nassau's door Lourens Oldersma, hoofd bedrijfsvoering/plaatsvervangend directeur van Tresoar 
 
zondag 15 maart 2015 - 15.00 uur
Schepen in flessen door Frans Wesseling, coördinator Flessenscheepjesmuseum