2018Verhalen

De dromen van een honderdjarige
 
Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van Europa 2018. En dat niet alleen, de hele provincie is Culturele Hoofdstad. Een provincie en een stad die samen Culturele Hoofdstad zijn, dat is bijzonder en daar mogen wij trots op zijn. Wij vieren de start van dit jaar met een openingsweekend op 26 en 27 januari 2018.
 
2018Verhalen - Voor alle Friese musea de hoofdrol op de vrijdagavond, ook voor Museum Hindeloopen-Stichting Hidde Nijland.
 
Op vrijdagavond 26 januari 2018 om 19.00 uur gaat het licht aan en zwaaien in Museum Hindeloopen de deuren open.
Vijf vertellers nemen u mee naar het verleden van Hindeloopen. U mag kiezen: begin ik in het verleden of met de toekomst?
Riemkje Pitstra is kinderboekenschrijfster en vertelt over ‘het wonder van het museum’. Froukje en Joukje wachten in spanning af op de thuiskomst van hun mannen die vissen op de Zuiderzee. En u luistert mee. Onderzoeker Fedde de Vreeze vertelt een verhaal over de maritieme geschiedenis. Tot slot vertellen onze conservator en directeur over verleden, heden en toekomst van Museum Hindeloopen. De verhalen duren ongeveer 10 minuten en de toegang is gratis.
 
Museum Hindeloopen doet mee! Als herkenningsteken dat wij mee doen aan het openingsweekend staat een kleine Oldehove voor het museum.
Voor meer informatie zie www.2018verhalen.nl