Nieuwste aanwinst

Hindelooper breistertje
 
Een nieuwe aanwinst. Het betreft een olieverfschilderij op op paneel van Pieter Willem Sebes (Harlingen 1827 – Amsterdam 1906). Een datering ontbreekt; het schilderij is geschilderd tussen 1850 en 1906.
Een alleraardigst tafereel van een jong Hindelooper meisje, dat het schaarse buitenlicht gebruikt om nog een paar pennen te breien.
Het werk van Pieter Willem Sebes heeft vaak de Friese c.q. Hindelooper cultuur als onderwerp. 
 
Bovenstaand schilderij is hier een mooi voorbeeld van. 
Bij de in 2015 gehouden expositie ‘Jong in Hindeloopen’ is gebleken, dat er in de collectie diverse schilderijen zijn, waarop Hindelooper baby’s, peuters en/of jong volwassen meisjes staan afgebeeld. Een portret van een meisje tussen ca. 8 en 12 jaar ontbreekt. Met dit portret is deze lacune enigszins opgevuld. 
 
Daarnaast laat het schilderij een typische Hindelooper voorstelling zien, vaardig geschilderd, romantisch en van een dusdanige kwaliteit, dat het niveau van de schilderijencollectie hierdoor wordt verbeterd. De aankoop van het schilderij was mogelijk dankzij een bijdrage van de Boersma Adema Stichting uit Leeuwarden.