Agenda

Vrijdag 28 september - woensdag 31 oktober

Tentoonstelling Stad in het hart, Hindeloopen gezien door Hindeloopers. lees verder...
 
 

Zondag 25 november - 15.00 uur

 
Lezing: Het Hindeloopen van Joost Halbertsma: blauwdruk van een burgerbeschaving door Alpita de Jong, lees verder...
 
 
Zondag 20 januari 2019 - 15.00 uur
 
Lezing: Het scheepsboek Hempenius door Jan Jelle Koopmans
 
 
Zondag 17 februari 2019 - 15.00 uur
 
Lezing: Dendrochronologische boerderijenonderzoek door Paul Borghaerts
 
 
Zondag 20 maart 2019 - 15.00 uur
 
Lezing: DAG MIJN LIEVE MOEDER - Grafcultuur in Fryslân door Peter Karstkarel