Agenda

Zondag 20 januari 2019 - 15.00 uur
Lezing: DAG MIJN LIEVE MOEDER - Grafcultuur in Fryslân door Peter Karstkarel, Lees verder...
 
 
Zondag 17 februari 2019 - 15.00 uur
Lezing: Dendrochronologische boerderijenonderzoek door Paul Borghaerts
 
 
Zondag 17 maart 2019 - 15.00 uur
Lezing: Het scheepsboek Hempenius door Jelle Jan Koopmans