Lezingen

Lezingen in het seizoen 2018 - 2019

Zondag 17 maart 2019 - 15.00 uur
Het scheepsboek Hempenius  - Lezing door Jelle Jan Koopmans, historicus.
 
De Wurkgroep Maritieme Skiednis van de Fryske Akademy presenteert deze middag in Museum Hindeloopen officieel de digitale uitgave van het Scheepsboek Hempenius (1715 – 1717).
Hierna wordt het boek op de website van de Fryske Akademy gezet door de voorzitter van het museum, de heer mr. Ties Elzenga.
Dankzij vrijwilligers van de Wurkgroep is dit scheepsboek volledig getranscribeerd en vanaf 17 maart dus voor iedereen toegankelijk.
 
Deze middag is alleen toegankelijk voor genodigden.