museum

lezing zondag 18 maart

Staten, stinzen en buitenplaatsen in Fryslân.
 
De wooncultuur van de Friese elite.
 
In de Middeleeuwen werd er in Fryslân menig gewapend conflict uitgevochten. De adel bouwde versterkte huizen, stinzen, waar zij veilig kon wonen. Er zijn honderden stinzen geweest, meestal gesitueerd op een terp. Na verloop van tijd werd de samenleving vredelievender en de gebouwen werden groter met meer vertrekken en meer comfort. Van deze adellijke complexen, de staten, zijn meerdere typen te onderscheiden.