Lezingen

Lezingen in het seizoen 2018 - 2019

 
Zondag 20 januari 2019 - 15.00 uur
Het scheepsboek Hempenius  - Lezing door Jelle Jan Koopmans, historicus.
 
Zondag 17 februari 2019 - 15.00 uur
Dendrochronologisch boerderijenonderzoek - Lezing door Paul Borghaerts, oprichter van de Stichting Historisch Bouwhout.
 
Zondag 17 maart 2019 - 15.00 uur
DAG MIJN LIEVE MOEDER - grafcultuur in Fryslân - Lezing door Peter Karstkarel, een Nederlandse auteur, historicus, neerlandicus en architectuurkenner.