Lezingen

Zondag 16 februari - 15.00 uur
Het ontstaan van de Friese steden aan het water - lezing door Gabriël Vriens
 
Het is opvallend dat de Friese elf steden allemaal in het kleigebied van Friesland liggen. De binding met water en vruchtbare gronden is duidelijk zichtbaar. De Elfstedentocht benadrukt het vaarwegennet als onderlinge samenhang tussen de steden.
 
Toch is de verhouding tot het water voor de steden onderling sterk verschillend. Waar het water voor de één rampspoed meebracht, was het voor de andere stad juist een zegen. In de lezing zal aandacht geschonken worden aan de ontstaansgeschiedenis van de steden aan het water. Er is overigens één stad, die een ander bestaansrecht kende en daarmee een vreemde eend in de bijt is. Welke dat is, hoort u tijdens de lezing.
Gabriël Vriens is beleidsmedewerker bij de provincie Fryslân. Daarnaast verzorgt hij al jaren lezingen op o.a. het gebied van klassieke muziek, architectuur, het Friese landschap en de waterhuishouding in Fryslân.
Zondag 22 maart - 15.00 uur
Talloze Turkse tulpen - lezing door Margaret Breukink