flap-aan-de-wand

Collectienummer
onbekend
Initialen
Collectie
Datering
niet aanwezig
Object
Materiaal
Schilder
Ondergrondkleur
Periode
 
 
Beschrijving

De flap-aan-de-wand is een klaptafel. Op de onderkant van de flap-aan-de-wand is in medaillon een Bijbelse voorstelling geschilderd.


Het blad kan worden opgeklapt, waarna de tafel plat tegen de muur kan worden weggezet. Op die manier wordt de tafel een pronkstukje 'op' de muur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de onderkant van de flap-aan-de-wand altijd het mooist beschilderd is, vaak met een voorstelling in medaillon. Deze kant beschadigt ook het minst.

 

Kenmerken van flap-aan-de-wand

De hondsroos bestaat uit 5 bloemblaadjes, met forse schaduwaccenten aan de rechter- en de onderkant: het licht komt van linksboven.
In dezelfde stijl schildert hij ook 6-bladige bloemen.

 

De tulpen zijn breed opgezet, ze zien eruit als 'wijde' tulpen.
 

Details van flap-aan-de-wand

Op de onderkant van de flap-aan-de-wand is in medaillon een Bijbelse voorstelling geschilderd. Afgebeeld is Saul, die door Samuël tot koning wordt gezalfd.
Voor dit soort voorstellingen werd altijd een prentenbijbel als voorbeeld gebruikt.
In dit geval heeft waarschijnlijk een houtsnede van Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872), gemaakt voor "Die Bibel in Bildern", 1860, model gestaan.

Op het bovenblad is een vogel afgebeeld, uitbundiger vormgegeven dan gebruikelijk.
De schilder heeft zijn motieven voor het bovenblad groter opgezet dan anders en ook met vollere motieven dan op de onderzijde van het tafelblad. Hij heeft de vogel hierop aangepast.

Lodewijk en Laurentius Sikkens

In de familie Sikkens is een aantal beschilderde voorwerpen bewaard gebleven.
Of vader Lodewijk of zijn zoon Laurentius ze beschilderd heeft is op grond van het ‘handschrift’ moeilijk te definiëren. Duidelijk is wel dat in de werkplaats waarschijnlijk alleen deze twee Hindelooper schilders echt actief zijn geweest.


De Sikkensstijl is duidelijk herkenbaar en afwijkend van die van andere werkplaatsen, maar onderscheid tussen het werk van Lodewijk en dat van Laurentius is niet makkelijk hard te maken. De verschillen tussen beide ‘handschriften’ zijn niet groot, al is er soms wel een afwijking te zien bij de taferelen. De ene keer zijn de voorstellingen en de vrouwenfiguren tamelijk primitief en houterig. De andere keer spreekt er meer vaardigheid uit. Er is tussen 1902 en 1928 wel sprake van een zekere ontwikkeling. Vooreerst gaan we af op de informatie van familie en musea.
Het Sikkenswerk is niet gesigneerd, noch voorzien van een jaartal. Er is echter een uitzondering: een butte, die beschilderd is naar achttiende-eeuws voorbeeld. Daarop staat het jaartal 1912 en de initialen L.P.S. (Lodewijk Petrus Sikkens). Maar betekent dat hier de maker of de eigenaar?

Lodewijk Sikkens
Lodewijk Sikkens maakt Hindelooper schilderwerk van 1902 tot 1923. Hij wint prijzen in Berlijn en Brussel. In september 1919 is de grote tentoonstelling van plattelandsbedrijven in het Nederlands Openluchtmuseum, waarbij op een foto is te zien, dat de familie daar met veel Hindelooper schilderwerk naar toe is gegaan.
Diverse werkstukken zijn door familieleden aan Lodewijk toegeschreven, zoals o.a. bij een schenking van een zestal voorwerpen aan het Nederlands Openluchtmuseum in 1958.

Laurentius Sikkens
Laurentius, de zoon van Lodewijk, heeft eveneens talent en komt in 1919 officieel bij zijn vader in de zaak. Mogelijk hebben zij sommige voorwerpen (deels) samen beschilderd.
Na het overlijden van Lodewijk in 1923 zet Laurentius het bedrijf nog vijf jaar voort.
Later volgt Laurentius de opleiding aan de tekenschool. Er zijn diverse schilderstukken bewaard gebleven, die door de familie ook expliciet aan hem zijn toegeschreven.

Kenmerken van Sikkens, Lodewijk

Een zeer kenmerkend motief voor Sikkens is de bloemencombinatie van een hondsroos met aan weerszijden een (halve) papaverbol.