Schenken ten behoeve van de collectie

Gedurende het bestaan van Museum Hindeloopen, zijn schenkingen altijd van groot belang geweest voor de groei en kwaliteit van de museumcollectie. Wanneer u Museum Hindeloopen zou willen verblijden met de schenking van een relevant object, schilderij of kunstvoorwerp, dan vragen wij u een email te sturen aan het secretariaat, via info@museumhindeloopen.nl
In deze email vragen wij u te vermelden om welk voorwerp het gaat, een goede foto bij te voegen en te vermelden onder welke voorwaarden u wilt schenken. Naar aanleiding van deze email neemt de conservator zo snel mogelijk contact met u op.