Bruiklenen

Museum Hindeloopen voert een collegiaal en ruimhartig bruikleenbeleid. Jaarlijks behandelen wij vele bruikleenverzoeken, uit binnen- en buitenland. Aan het uitlenen van onze collectie zijn enkele voorwaarden verbonden, voornamelijk op het gebied van transport, verzekering en collectieveiligheid. Deze voorwaarden kunnen kosten met zich meebrengen. Hoe eerder wij uw bruikleenaanvraag ontvangen, hoe groter de kans dat de aanvraag gehonoreerd kan worden. Graag ontvangen wij uw schriftelijke aanvraag gericht aan Bernard Hilgers, directeur, uiterlijk drie maanden voor aanvang van de beoogde bruikleenperiode.