Lezingen

Helaas worden er op dit moment geen lezingen georganiseerd.
Zodra er weer ruimte komt om iets te organiseren voor een breder publiek, dan mag u op de Werkgroep Activiteiten van de Vrienden rekenen!