Scheepvaart

Hindeloopen heeft altijd aan het water gelegen. De vaarwegen waren in vroeger eeuwen belangrijke verkeersaders. Doordat Hindeloopen geen haven had waar grote zeeschepen konden afmeren, deed Amsterdam dienst als thuishaven voor de Hindelooper fluitschepen.
 
De Hindeloopers specialiseerden zich in het verschepen van hout van de Oostzee naar Amsterdam. Hierdoor kende het Zuiderzeestadje in de 18e eeuw een bloeiperiode, die welvaart bracht voor de bevolking.
 
Op de eerste verdieping wordt een beeld geschetst van een jaar uit het leven van de Hindelooper grootschippers in de 18e eeuw: het vertrek naar hun verre bestemming (lente), de handel in de landen rond de Oostzee (zomer) en de terugkomst in de haven van Amsterdam (herfst).
 
Blikvanger is de audio-visuele ruimte in de vorm van een flink zeilschip. In het knusse interieur van het schip draait een filmpje over de reis van een Hindelooper handelsschip naar St. Petersburg.
 
Het huiselijke leven (winter) vindt u terug in het Hindelooper huis.
 

Fluitschepen op de rede van Hindeloopen (detail) olieverf op doek, Gerard Huttinga (1883-1963)