Beleidsplan

Het beleidsplan vloeit voort uit de doelstellingen van de stichting. Er is een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2016-2022. U kunt dit plan downloaden via deze link.
 
De hoofdpunten in dit plan zijn:
• collectiebeleid
• publieksbeleid
• organisatie en financiën
• promotiebeleid
• de toekomst: de noodzakelijke uitbreiding