Visie, missie

Open Hindeloopen

Nieuw concept
Museum Hindeloopen gaat veranderen. Bestuur en directie hebben met behulp van een professioneel bureau een geheel nieuw museumconcept ontwikkeld. 
Het Hindelooper cultureel erfgoed zal in een nieuw belevingsconcept worden gepresenteerd.
 
Verbouw gebouw
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw verbouwplan voor het museum. Wij houden u op de hoogte!