Verwacht

9 april tot 1 oktober 2022

Aald Hielpen 110 jaar ambassadeurs van het Hindelooper erfgoed!
 
Dit jaar bestaat Aald Hielpen 110 jaar en dat wordt voor zover mogelijk groots gevierd. Het hele jaar worden er verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd. Het volledige programma is online op de Aald Hielpen website te vinden: www.aaldhielpen.nl/ah110 Voor het weekend van 9 april komen drie activiteiten bij elkaar.
Zo heeft Aald Hielpen een nieuw boek gemaakt: Welkom in 18e-eeuws Hindeloopen. In Museum Hindeloopen wordt de tentoonstelling Aald Hielpen 110 jaar ambassadeurs van het Hindelooper erfgoed geopend en is er deze dag de Districtdag FFGN (Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland) met de Noordelijke folkloregroepen in en om Hindeloopen.
 
Boek: Welkom in 18e-eeuws Hindeloopen
Welkom in 18e eeuws Hindeloopen is een boek ontwikkeld en uitgeven door Aald Hielpen waarbij de groep u meeneemt naar het Hindeloopen van de 18e eeuw. Deze tijd geldt als de gouden eeuw van het stadje. Rond deze tijd was Hindeloopen namelijk op het hoogtepunt van haar bloei en woonden er zo’n 2300 mensen. Ter vergelijking, nu zijn dat er nog om en nabij 850 mensen.
 
Aan de hand van foto’s krijgt u een uniek beeld van het reilen en zeilen van de dagelijkse gang van zaken in het kleine stadje. Van de geboorte tot en met de dood en alles daartussenin komt langs. De foto’s vertellen u over de rijke geschiedenis en tradities van Hindeloopen. De Zeevaart, verliefd worden en trouwen, maar ook ijspret met o.a. Priksleewedstrijden en dansen onder de Pinksterkronen zijn prachtig in beeld gebracht.
 
De foto’s zijn gemaakt door Marieke Balk Fotografie (https://mariekebalk.nl/) en de opmaak was in handen van oud-Hindeloopster Christien Glashouwer (https://studiochris10.nl/). Het eerste exemplaar wordt om 13:00 uur aangeboden aan de Commissaris van de Koning in Friesland de heer drs. A. A.M. (Arno) Brok.
 
Tentoonstelling: Aald Hielpen 110 jaar ambassadeurs van het Hindelooper erfgoed
Voor deze tentoonstelling is er een tijdlijn gemaakt. Deze tijdlijn geeft een overzicht van de vele hoogtepunten, speciale optredens en bijzondere reizen in binnen- en buitenland die de groep in deze 110 jaar gemaakt heeft, maar er is ook de muziek van Aald Hielpen te horen en men kan o.a. enkele kostuums inclusief sieraden, de vaandel en muzikanten/instrumenten zien. Daarbij zijn er ook persoonlijke hoogtepunten van zowel de oud als huidige leden van de zang- en dansgroep te ontdekken. De tijdlijn begint in 1905 waar men toen al door had dat men met het Hindelooper kostuum een fantastisch en uniek visitekaartje voor de stad in handen had. Toen in 1912 de vereniging “Oud Hindeloopen” opgericht werd was dat dan ook met het doel: de kleurrijke klederdracht, de bijzondere liederen en de oude gebruiken en gewoonten van Hindeloopen behouden voor de toekomst. 110 jaar later is dat nog steeds het doel van Aald Hielpen. In de eerste jaren gaf de vereniging alleen klederdrachtshows. Maar al vrij snel werd de voorstelling uitgebreid met het zingen van liederen in de Hindelooper taal. Vervolgens werden oude dansen en nog later, toneelspel aan het repertoire toegevoegd. Daarmee kan Aald Hielpen tegenwoordig meerdere, gevarieerde, desgewenst avondvullende voorstellingen bieden.
De tentoonstelling “Aald Hielpen 110 jaar ambassadeurs van het Hindelooper erfgoed” wordt op 9 april 2022 geopend en loopt tot 1 september 2022.